แบบทดสอบของผู้เรียน

ผู้เรียนจะทำการทดสอบเพื่อประเมินว่าผู้เรียนจะมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของปริญญาประเภทต่าง ๆ หรือไม่ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เรียนและผู้เรียนที่มีความสามารถควรต้องเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบและข้อกำหนดของแบบทดสอบต่าง ๆ และศึกษาหาความรู้อย่างหนักเพื่อทำแบบทดสอบนั้น เพื่อที่จะได้เข้าเรียนในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่ตนต้องการ
Magoosh มีหลักสูตรเพื่อการเตรียมสอบ SAT ออนไลน์ที่ช่วยให้การเรียนเกี่ยวกับแบบทดสอบมาตรฐานนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่าย ใช้ได้ผลจริง และสนุกสนาน ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา จากทั้งคอมพิวเตอร์หรือบนโทรศัพท์มือถือ และ Magoosh มีค่าใช้จ่ายสำหรับชั้นเรียนและผู้สอนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น — แต่ให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงหรือดีกว่าได้ {break} คำถามสำหรับแบบฝึกหัดกว่า 1750 ข้อและบทเรียนแบบวิดีโอกว่า 200 รายการ