ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาเป็นรางวัลทางด้านการเงินที่มอบให้โดยมหาวิทยาลัยหรือองค์กรทางการศึกษาอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนในด้านการเงินให้แก่นักศึกษา ทุนการศึกษาจะมีการมอบให้ตามความต้องการทางการเงิน, ความสามารถทางด้านวิชาการ, ผลงานด้านสาธารณะ, ความสามารถทางด้านกีฬาหรือศิลปะ หรือความสามารถหลากหลายด้านข้างต้นรวมกัน

Ever thought it is possible to be in full control of your student life?

Now you can — with IU’s Online Learning Model — decide when and how you learn!

And if you’re curious about when the next semester starts, we have even more good news: You can start your education whenever you want, from wherever you want, and get up to 50% off your tuition fees.

IU International University of Applied Sciences has been at the forefront of online learning for over 10 years. And it’s why they made it possible for you to learn from anywhere, at any time. Whether it’s in Data & IT or Business & Management, your campus is now in your pocket. Studies and exams are available to you 24/7 — in the comfort of your home or in your favourite café.

This is real education, evolved to accommodate the actual needs of students in 2022.

ทุนการศึกษา Keystone สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

Keystone Academic Solutions มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาจากทั่วโลก จะมีการมอบทุนการศึกษาเหล่านี้ให้กับผู้เรียนที่มีพื้นฐานการศึกษาที่ดี และสามารถแสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจอันเปี่ยมล้นในการเปลี่ยนแปลงโลกผ่านการศึกษาของตนได้ สมัครสมาชิกที่นี่เพื่อรับข้อมูลอัปเดตเมื่อมีการเปิดรับสมัครทุนการศึกษาครั้งต่อไป!

ทุนการศึกษา Keystone สำหรับบัณฑิต

Keystone Academic Solutions มอบทุนการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาจากทั่วโลก จะมีการมอบทุนการศึกษาเหล่านี้ให้กับผู้เรียนที่มีพื้นฐานการศึกษาที่ดี และสามารถแสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจอันเปี่ยมล้นในการเปลี่ยนแปลงโลกผ่านการศึกษาของตนได้ สมัครสมาชิกที่นี่เพื่อรับข้อมูลอัปเดตเมื่อมีการเปิดรับสมัครทุนการศึกษาครั้งต่อไป!