Keystone logo

11 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ศึกษาศาสตร์ Instruction 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ศึกษาศาสตร์
  • Instruction
สาขาการศึกษา
  • ศึกษาศาสตร์ (11)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ศึกษาศาสตร์ Instruction

การศึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนอาจเกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น นักเรียนหลักสูตรการเรียนการสอนอาจพบความหลากหลายของวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษารวมทั้งเทคนิคการออกแบบการสอนภาคปฏิบัติและกฎหมายและจรรยาบรรณในการปฏิบัติทางการศึกษาในปัจจุบัน