Keystone logo
University of Pécs DLA in Architecture

DLA in Architecture

University of Pécs

University of Pécs

ข้อมูลสำคัญ


ที่ตั้งวิทยาเขต

Pécs, ฮังการี

ภาษา

ภาษาอังกฤษ

รูปแบบการเรียน

ในมหาวิทยาลัย

ระยะเวลา

4 ปี

ก้าว

เต็มเวลา

ค่าเทอม

USD 4,200 / per semester

หมดเขตรับสมัคร

ขอข้อมูล

วันที่เริ่มต้นเร็วที่สุด

Sep 2024

การรับสมัคร

ทุนการศึกษาและเงินทุน

ค่าเล่าเรียนหลักสูตร

คำรับรองของนักเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม