Keystone logo
University of Florence หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการวิจัยหลักสูตรชีวิต

ปริญญาเอก in

หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการวิจัยหลักสูตรชีวิต

University of Florence

University of Florence

ข้อมูลสำคัญ


ที่ตั้งวิทยาเขต

Florence, อิตาลี

ภาษา

ภาษาอังกฤษ

รูปแบบการเรียน

ผสม

ระยะเวลา

3 ปี

ก้าว

เต็มเวลา

ค่าเทอม

ขอข้อมูล

หมดเขตรับสมัคร

ขอข้อมูล

วันที่เริ่มต้นเร็วที่สุด

ขอข้อมูล

บทนำ

ทุนการศึกษาและเงินทุน

หลักสูตร

โอกาสในการทำงาน

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม