Keystone logo
University of Camerino the international School of Advanced Studies ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์

ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์

University of Camerino the international School of Advanced Studies

University of Camerino the international School of Advanced Studies

ข้อมูลสำคัญ


ที่ตั้งวิทยาเขต

Camerino, อิตาลี

ภาษา

ภาษาอังกฤษ, ภาษาอิตาลี

รูปแบบการเรียน

ในมหาวิทยาลัย

ระยะเวลา

3 ปี

ก้าว

เต็มเวลา

ค่าเทอม

ขอข้อมูล

หมดเขตรับสมัคร

ขอข้อมูล

วันที่เริ่มต้นเร็วที่สุด

ขอข้อมูล

บทนำ

ได้รับการรับรอง

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม