Keystone logo
Takushoku University

Takushoku University

Takushoku University

บทนำ

Takushoku University เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติที่มีประวัติศาสตร์และประเพณีอันยาวนานซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1900 โดยมีคำมั่นสัญญาที่จะปลูกฝังบุคคลระดับโลกที่มีความสามารถในการมีส่วนร่วมในเอเชียและโลก ผู้สำเร็จการศึกษา 150,000 คนของเราหลายคนทำงานอยู่ในต่างประเทศ ในบรรดาผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศ 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปสามารถทำตามความฝันนั้นได้และมหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรภาษาต่างประเทศสิบสี่ภาษา มีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมมหาวิทยาลัยประมาณหนึ่งพันคน

สถานที่

 • Bunkyo City

  3-4-14 Kohinata, Bunkyo-ku, 112-8585, Bunkyo City

  • Hachioji

   815-1 Tatemachi, 193-0985, Hachioji

   คำถาม