Keystone logo
Higher Teacher Training School of Nayarit (Escuela Normal Superior de Nayarit) ดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Higher Teacher Training School of Nayarit (Escuela Normal Superior de Nayarit)

ดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Tepic, เม็กซิโก

Request duration

สเปน

Request pace

Request application deadline

Jul 2023

Request tuition fees

ในมหาวิทยาลัย

บทนำ

ด้วยใบอนุญาตของรัฐหมายเลข 003620 ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการของนายาริตและหมายเลขอนุญาตของรัฐบาลกลาง DEGESPE / 2465/15 ลงวันที่ 25 กันยายน 2558 ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการขั้นพื้นฐานและอธิบดีกรมอุดมศึกษาเพื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา เป็นโปรแกรมการศึกษา ระยะเวลา 2 ปี (6 ภาคการศึกษา) ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาจะมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายผ่านนวัตกรรมแห่งความหวังเพื่อผลิตการเรียนรู้ .

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม