Keystone logo
California Institute of Integral Studies ปริญญาเอก ในปรัชญาจักรวาลวิทยาและจิตสำนึก

ปริญญาเอก ในปรัชญาจักรวาลวิทยาและจิตสำนึก

California Institute of Integral Studies

California Institute of Integral Studies

ข้อมูลสำคัญ


ที่ตั้งวิทยาเขต

California, สหรัฐอเมริกา

ภาษา

ภาษาอังกฤษ

รูปแบบการเรียน

การเรียนทางไกล, ในมหาวิทยาลัย

ระยะเวลา

4 - 7 ปี

ก้าว

เต็มเวลา

ค่าเทอม

ขอข้อมูล

หมดเขตรับสมัคร

ขอข้อมูล

วันที่เริ่มต้นเร็วที่สุด

ขอข้อมูล

บทนำ

การรับสมัคร

หลักสูตร

ผลลัพธ์ของโปรแกรม

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม