Keystone logo
Bond University ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
Bond University

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Bond University, Queensland, Australia, ออสเตรเลีย

0 Weeks

ภาษาอังกฤษ

เต็มเวลา

Request application deadline

Request earliest startdate

Request tuition fees

ในมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษา

สำรวจโอกาสในการมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยสนับสนุนการศึกษาของคุณ

บทนำ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (PhD) ต้องเป็นงานวิจัยต้นฉบับที่สำคัญ ในระหว่างหลักสูตรนี้ผู้สมัครจะพัฒนาความรู้ความชำนาญเฉพาะทางของตนเองและมีความสามารถในการทำวิทยานิพนธ์ที่ลึกซึ้ง ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาความเชี่ยวชาญระดับสูงสุดในวิทยานิพนธ์ 80,000 คำ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเป็นระดับการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและเป็น Pathway สู่อาชีพด้านการศึกษาหรือการวิจัย

คณาจารย์แต่ละคนเสนอหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต

BOND BUSINESS SCHOOL

ข้อกำหนดในการเข้า
ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือสองชั้นสูงกว่าปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง (อย่างน้อยร้อยละ 80 โดยเฉลี่ย) ปริญญาโท (เกียรตินิยม) ปริญญาโทสาขาการวิจัยและ / หรือการสาธิตตามความสามารถในการวิจัย

ระดับปริญญาโทไม่ปกติตอบสนองความต้องการทางวิชาการสำหรับการเข้าเรียนโดยตรงในหลักสูตรปริญญาเอก แต่องค์ประกอบวิทยานิพนธ์ที่เหมาะสมแล้วอาจได้รับการพิจารณา นักศึกษาปริญญาเอกจะได้รับการยอมรับว่าเป็นแบบเต็มเวลาเท่านั้นและคาดว่าจะได้รับการศึกษาในมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาการสมัครของพวกเขา

คำอธิบายโปรแกรม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตพัฒนาทักษะการค้นคว้าอิสระและความสามารถในการเชื่อมโยงหัวข้อการวิจัยเฉพาะกับกรอบความรู้กว้าง ๆ โปรแกรมให้ความสำคัญกับการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโดเมนเฉพาะความสามารถในวิธีการวิจัยและความสามารถในการสื่อสารผลการวิจัย

โครงสร้างโปรแกรม
ผู้สมัครระดับปริญญาเอกอาจต้องกรอกข้อมูลสามหัวข้อวิธีการวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในปีแรกของการสมัคร การยืนยันกระบวนการสมัครจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีแรกของการลงทะเบียนเพื่อประเมินความคืบหน้าและความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อในระดับ

วิทยานิพนธ์ควรเป็นงานวิจัยหลักที่สำคัญทางด้านทฤษฎีหรือเชิงประจักษ์ที่สำคัญเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สำคัญของนักเรียน โรงเรียนธุรกิจตราสารหนี้คาดหวังว่านักเรียนจะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับพนักงานและสัมผัสกับกิจกรรมการวิจัยของพนักงานและนักเรียนคนอื่น ๆ นักเรียนและผู้บังคับบัญชาจะไม่เป็นเรื่องผิดปกติในการเป็นผู้ร่วมเขียนในสิ่งพิมพ์ที่เป็นผลมาจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

นักเรียนแต่ละคนจะได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่วิชาการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างน้อยสองคน โรงเรียนธุรกิจตราสารหนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุมัติข้อเสนอวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาก่อนดำเนินการสอบ

PROFESSIONAL OUTCOMES
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจะช่วยให้คุณมีทักษะในการค้นคว้าวิจัยในสาขาอาชีพทางวิชาการในภาคมหาวิทยาลัยหรือสำหรับบทบาทในองค์กรที่มุ่งเน้นการวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ข้อกำหนดในการเข้า
ข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับหลักสูตรนี้คือปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่มีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (2A) หรือระดับปริญญาโทด้านการวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยมีหลักฐานว่าสามารถทำวิจัยที่มีการกำกับดูแล หรือคุณสมบัติหรือคุณสมบัติร่วมที่ถือว่าเทียบเท่าโดยคณะกรรมการวิจัยของคณะ

คำอธิบายโปรแกรม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่มีอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์เป็นโครงการวิจัยที่สำคัญมาก ในระหว่างการศึกษาระดับปริญญานั้นผู้สมัครจะพัฒนาความรู้ความชำนาญเฉพาะทางของพวกเขาในสาขาวิชาและกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในการคิดเชิงลึก ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาการศึกษาระดับปริญญาจบลงในวิทยานิพนธ์ฉบับสุดท้าย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเป็นระดับการวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและเป็น Pathway สู่การเป็นนักวิชาการหรืองานวิจัย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตช่วยให้คุณสามารถดำเนินการศึกษาวิจัยที่ได้รับการดูแลภายใต้คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพได้อย่างน้อยหนึ่งคณะ

พื้นที่ที่เป็นไปได้ของโอกาสในการวิจัย ได้แก่

 • กายวิภาคศาสตร์
 • การปฏิบัติตามหลักฐาน
 • อาหารการกิน
 • พันธุศาสตร์
 • การศึกษาด้านสุขภาพวิชาชีพ
 • ภูมิคุ้มกันวิทยา
 • สุขภาพพื้นเมือง
 • จริยธรรมทางการแพทย์
 • การวิจัยทางการแพทย์
 • ประสาท
 • สรีรวิทยา / เภสัชวิทยา
 • อายุรเวททางร่างกาย
 • สาธารณสุข
 • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • การจัดการกีฬา
 • เซลล์ต้นกำเนิด
 • ระบบทางเดินปัสสาวะ

Bond University สามารถเข้าถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของนักวิชาการของเราที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอันล้ำสมัย

ข้อมูลสำหรับนักเรียนที่มีข้อสงสัย
ก่อนที่จะสมัครเรียนนักศึกษาปริญญาเอกจะต้องติดต่อกับผู้บังคับบัญชาที่มีศักยภาพ การสมัครจะได้รับการพิจารณาสำหรับการลงทะเบียนที่มีผู้บังคับบัญชาเท่านั้น การวิจัยที่เสนอต้องสอดคล้องกับแผนการวิจัยเชิงกลยุทธ์ของคณะและอยู่ในขอบเขตของความเชี่ยวชาญของคณะ เมื่อผู้บังคับบัญชาที่มีศักยภาพได้รับการจัดหาข้อมูลต่อไปนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สามารถประเมินใบสมัครได้:

 • ข้อเสนอวิทยานิพนธ์รายละเอียด
 • หลักฐานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสำหรับการศึกษาทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน (ปริญญาตรีและปริญญาโท) หากไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษเอกสารเหล่านี้ต้องแปลและรับรองโดยผู้แปล
 • ระดับการให้คะแนนของมหาวิทยาลัยถ้ามี - ระดับคะแนนอาจพบได้ที่ด้านหลังของหลักฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 • ต้องมีใบรับรองการสำเร็จการศึกษา (ปริญญา / ประกาศนียบัตร) หากหลักฐานไม่ได้ระบุว่าได้รับปริญญาหรือได้รับปริญญาแล้ว ควรมีการจัดสำเนาทั้งสำเนาที่ผ่านการรับรองและไม่ผ่านการรับรองจากทั้งดุลพินิจและหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา
 • ประวัติย่อที่แสดงประวัติการทำงานและประวัติการศึกษาก่อนหน้านี้
 • การอ้างอิงที่เป็นลายลักษณ์อักษรสองแบบซึ่งควรครอบคลุมถึงความสามารถของผู้สมัครคุณลักษณะและคุณลักษณะส่วนบุคคลที่สำคัญ (ต้องมีการอ้างอิงภายนอกอย่างน้อยหนึ่งข้อยกเว้น Bond University )
 • นักเรียนต่างชาติที่ได้รับคำแนะนำไว้ก่อนหน้านี้ในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะต้องจัดเตรียมสำเนาของทั้งภาคทฤษฎีและหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาที่ได้รับการรับรองและไม่ผ่านการตรวจสอบ
 • ผู้สมัครที่ยังไม่จบการศึกษาในประเทศใดประเทศหนึ่งที่ระบุว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกต้องมีหลักฐานแสดงถึงระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จำเป็น
 • ข้อเสนองบประมาณสำหรับอุปกรณ์การวิจัยทั้งหมด แบบฟอร์มงบประมาณสามารถดูได้ที่อีเมล [email protected]

PROFESSIONAL OUTCOMES
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตช่วยให้คุณมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและทักษะที่สามารถถ่ายทอดได้ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับงานด้านการศึกษาและการบริหารในสถาบันการศึกษาการวิจัยและอุตสาหกรรม

ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคนิคและการวิจัยในสาขาวิชาเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่เป็นต้นฉบับเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาชีพ

คณะนิติศาสตร์

ข้อกำหนดในการเข้า
ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Laws) หรือนิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) หรือ Juris Doctor Degree ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์หรือระดับเทียบเท่าอื่น ๆ

การรับเข้าอยู่บนพื้นฐานของข้อเสนอแนะด้านการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติและมีการดูแลที่เหมาะสม นอกจากความต้องการข้างต้นแล้วผู้สมัครระดับปริญญาเอกต้องเป็นผู้ตอบสนองต่อคณบดีว่ามีความสามารถด้านการวิจัยการเขียนและการเขียนเพื่อสร้างวิทยานิพนธ์ที่สำคัญซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการความรู้หรือความเข้าใจในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างโปรแกรม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่ได้รับการศึกษาระดับปริญญาที่สูงขึ้นสำหรับวิทยานิพนธ์ที่มีนัยสำคัญหรือสำหรับเอกสารที่ตีพิมพ์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการให้ความรู้หรือความเข้าใจเกี่ยวกับแง่มุมของกฎหมาย ปริญญาเอกจะแสดงความสามารถของนักเรียนในการทำวิจัยอิสระในระดับที่เหมาะสม ผู้สมัครระดับปริญญาเอกต้องส่งผลการสอบภายนอกเป็นวิทยานิพนธ์ที่เขียนขึ้นระหว่าง 70,000 ถึง 100,000 คำ

คณะสังคมศาสตร์

ข้อกำหนดในการเข้า
ข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับการรับเข้าเรียนคือ:

 • สี่ปี (แปดภาคการศึกษา) ได้รับปริญญา - First Class หรือ 2A; หรือ
 • ปริญญาโทวิจัย หรือ
 • วุฒิการศึกษาหรือการรวมกันของคุณสมบัติที่ถือว่าเทียบเท่ากับข้างต้นโดยคณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผู้สมัครที่จบการศึกษาปริญญาโทมากกว่าเก้าเดือนโดยการวิจัยและผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับการเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกอาจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้ ในกรณีที่ประสบความสำเร็จผู้สมัครปริญญาเอกจะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้เริ่มต้นในช่วงเริ่มต้นการศึกษาระดับปริญญาโท

ผู้สมัครที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาแรกต้องสามารถแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษตามความต้องการของภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม

หลักสูตรที่คล้ายกัน