Keystone logo
Arabian Gulf University ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

Arabian Gulf University

Arabian Gulf University

ข้อมูลสำคัญ


ที่ตั้งวิทยาเขต

Capital Governorate, บาห์เรน

ภาษา

ภาษาอังกฤษ

รูปแบบการเรียน

ในมหาวิทยาลัย

ระยะเวลา

ขอข้อมูล

ก้าว

ขอข้อมูล

ค่าเทอม

ขอข้อมูล

หมดเขตรับสมัคร

ขอข้อมูล

วันที่เริ่มต้นเร็วที่สุด

Sep 2023

ทุนการศึกษา

สำรวจโอกาสในการมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยสนับสนุนการศึกษาของคุณ

บทนำ

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม

หลักสูตรที่คล้ายกัน

  • ปริญญาเอกด้านความปลอดภัยของอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ
    • Belfast, ประเทศอังกฤษ
  • ปริญญาเอกระหว่างประเทศสาขาวิศวกรรมอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ
    • Bolzano, อิตาลี
  • ปริญญาเอก - วิศวกรรมระบบชีวภาพ
    • Auburn, สหรัฐอเมริกา