Keystone logo
© TESS
Académie de Géopolitique

Académie de Géopolitique

Académie de Géopolitique

บทนำ

ด้วยประสบการณ์ทางปัญญาและการศึกษามากมายในการศึกษาระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ปี 2000 Academic de Geopolitique de Paris เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ แก่นักศึกษา รวมถึงการฝึกอบรมด้านภูมิรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สถานประกอบการของเรามีความโดดเด่นในด้านคณาจารย์ระดับสูง ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศจำนวนมาก และกิจกรรมการวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

สถานที่

  • Paris

    Rue Conté, 5, 75003, Paris

คำถาม