Keystone logo
ค้นหา

ค้นหา DBA ของคุณ

เรียนอะไร
เรียนที่ไหนดี

โปรแกรม DBA

ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ (DBA) เป็นหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่เปิดสอนโดยคณะวิชาธุรกิจหรือคณะธุรกิจในมหาวิทยาลัย โปรแกรม DBA มีพื้นฐานมาจากการวิจัยและจัดเตรียมผู้สมัครที่มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จในอาชีพการงานด้านวิชาการหรือการให้คำปรึกษาทางธุรกิจระดับสูง มหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลกเปิดสอนหลักสูตร DBA หัวข้อที่ศึกษาภายในโปรแกรมมักเกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำในองค์กร การออกแบบงานวิจัย ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ การตีพิมพ์และเผยแพร่ เป็นต้น ความหลากหลายของโปรแกรม DBA ที่แตกต่างกันอาจล้นหลาม - อย่าปล่อยให้มันหยุดคุณ! เริ่มการค้นหาของคุณโดยดูจาก DBA ยอดนิยมตามรายการด้านล่าง

โปรแกรมที่เพิ่มเข้ามาใหม่