Keystone logo
ค้นหาปริญญาเอกของคุณ

ค้นหาหลักสูตรปริญญาเอกที่คุณต้องการ

คุณต้องการเรียนอะไร
คุณต้องการเรียนที่ไหน

ปริญญาเอกหรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเป็นระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่จัดโดยมหาวิทยาลัย เป็นระดับการศึกษาสูงสุดในสาขาวิชา การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสามารถส่งผลให้โอกาสในการทำงานดีขึ้นอย่างมาก นักศึกษาหรือผู้ประกอบอาชีพที่สนใจในการเป็นผู้นำ วิชาการ การให้คำปรึกษา การวิจัย และการเป็นผู้ประกอบการ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตสามารถมอบข้อได้เปรียบหรือคุณสมบัติที่จำเป็นได้ มหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลกเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก เป็นเรื่องปกติที่นักศึกษาจะเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เช่น ธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ การแพทย์ ความยั่งยืน ศิลปะ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ฯลฯ ความหลากหลายของหลักสูตรปริญญาเอกที่แตกต่างกันอาจมากเกินไป - อย่าปล่อยให้มันหยุดคุณ! เริ่มการค้นหาของคุณโดยดูหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับความนิยมสูงสุดตามรายการด้านล่าง

ช่องยอดนิยม

โปรแกรมที่เพิ่มเข้ามาใหม่