Keystone logo
ไฮติ

ศึกษา ปริญญาเอก ใน ไฮติ 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  211
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  28
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  94
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  38

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  10
 • ตั๋วหนัง

  5
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  5