Keystone logo
แคเมอรูน

ศึกษา ปริญญาเอก ใน แคเมอรูน 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  400
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  42
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  105
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  15

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  3
 • ตั๋วหนัง

  8
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  1