Keystone logo

ศึกษา ปริญญาเอก ใน เกาะกรีนแลนด์ 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  693
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  67
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  123
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  78

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  13
 • ตั๋วหนัง

  20
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  8