Keystone logo
อุซเบกิ

ศึกษา ปริญญาเอก ใน อุซเบกิ 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  264
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  13
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  13
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  9

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  3
 • ตั๋วหนัง

  4
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  0.91