Keystone logo
อิหร่าน

ศึกษา ปริญญาเอก ใน อิหร่าน 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  329
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  10
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  18
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  14

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  4
 • ตั๋วหนัง

  3
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  0.94