Keystone logo
อารูบา

ศึกษา ปริญญาเอก ใน อารูบา 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  401
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  49
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  69
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  43

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  9
 • ตั๋วหนัง

  9
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  4