Keystone logo

ศึกษา ปริญญาเอก ใน หมู่เกาะแฟโร 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  551
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  40
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  56
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  0

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  13
 • ตั๋วหนัง

  15
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  7