Keystone logo
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส

ศึกษา ปริญญาเอก ใน หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  1102
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  126
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  104
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  0

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  9
 • ตั๋วหนัง

  0
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  5