Keystone logo
หมู่เกาะคุก

ศึกษา ปริญญาเอก ใน หมู่เกาะคุก 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  182
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  33
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  0
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  0

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  9
 • ตั๋วหนัง

  6
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  4