Keystone logo

ศึกษา ปริญญาเอก ใน สวาลบาร์ด 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  0
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  0
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  0
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  0

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  0
 • ตั๋วหนัง

  0
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  0