Keystone logo
ประเทศไอซ์แลนด์

ศึกษา ปริญญาเอก ใน ประเทศไอซ์แลนด์ 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  627
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  33
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  60
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  53

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  13
 • ตั๋วหนัง

  12
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  8