Keystone logo
ประเทศปารากวัย

ศึกษา ปริญญาเอก ใน ประเทศปารากวัย 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  214
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  16
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  16
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  22

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  4
 • ตั๋วหนัง

  5
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  1