Keystone logo
ประเทศกินี

ศึกษา ปริญญาเอก ใน ประเทศกินี 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  411
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  17
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  91
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  14

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  10
 • ตั๋วหนัง

  3
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  2