Keystone logo
บังคลาเทศ

ศึกษา ปริญญาเอก ใน บังคลาเทศ 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  79
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  11
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  20
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  13

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  4
 • ตั๋วหนัง

  4
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  4