Keystone logo
บอตสวานา

ศึกษา ปริญญาเอก ใน บอตสวานา 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  154
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  13
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  56
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  21

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  6
 • ตั๋วหนัง

  5
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  1