Keystone logo
บราซิล

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับ ปริญญาเอก โปรแกรม ใน บราซิล 2024

จำนวนสถาบัน: 1
    • Belo Horizonte, บราซิล

    Universidade Federal De Minas Gerais ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในรัฐ Minas Gerais ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2470 โดยใช้ชื่อว่า University of Minas Gerais (UMG) เกือบหนึ่งร้อยปีต่อมาสถาบันนี้เป็นผู้นำระดับประเทศในด้านการศึกษาการขยายมหาวิทยาลัยวัฒนธรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการผลิตสิทธิบัตรในหลายสาขาความรู้