Keystone logo
ซูรินาเม

ศึกษา ปริญญาเอก ใน ซูรินาเม 2023/2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  394
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  29
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  30
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  85

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  6
 • ตั๋วหนัง

  4
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  2