Keystone logo
ซานมารีโน

ศึกษา ปริญญาเอก ใน ซานมารีโน 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  197
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  26
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  35
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  50

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  7
 • ตั๋วหนัง

  8
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  4