Keystone logo
คอสตาริกา

ศึกษา ปริญญาเอก ใน คอสตาริกา 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  355
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  24
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  45
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  35

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  9
 • ตั๋วหนัง

  6
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  3