Keystone logo
กายอานา

ศึกษา ปริญญาเอก ใน กายอานา 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  338
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  23
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  59
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  27

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  7
 • ตั๋วหนัง

  7
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  2