Keystone logo
กาตาร์

ศึกษา ปริญญาเอก ใน กาตาร์ 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  1085
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  34
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  84
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  39

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  6
 • ตั๋วหนัง

  11
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  12