หมวดหมู่ยอดนิยม

หลักสูตร DBA

ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ (DBA) เป็นปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา ที่จัดสอนโดยโรงเรียนธุรกิจหรือคณะธุรกิจในมหาวิทยาลัย หลักสูตร DBA มีการวิจัยเป็นหลักและให้ผู้สมัคร ได้รับทักษะเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพในสถาบันการศึกษา หรือที่ปรึกษาทางธุรกิจระดับสูง

มหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลก ได้มีการจัดสอนหลักสูตร DBA หัวข้อการศึกษาภายในหลักสูตร มักจะเกี่ยวข้องกับภาวะการเป็นผู้นำในการองค์กร, การออกแบบการวิจัย, ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ, สิ่งพิมพ์และการเผยแพร่ ฯลฯ

ความหลากหลายของหลักสูตร DBA ที่แตกต่างอาจทำให้คุณท้อใจ - อย่าปล่อยให้เป็นเช่นนั้น! เริ่มต้นการค้นหาของคุณโดยลองดู DBAs ที่นิยมมากที่สุด ตามรายการด้านล่างนี้

DBA ที่เพิ่งเพิ่มขึ้นใหม่

University of South Florida

ปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ

ตุลาคม 22, 2018
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตคือปริญญาเดิมที่มีจุดประสงค์เพื่อให้คณาจารย์สามารถทำวิจัยและสอนในโรงเรียนธุรกิจได้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาหลักสูตรปริญญาเอกด้านการบริหารหลักสูตรใหม่ได้เริ่มปรากฏในสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก AACSB แล้ว โปรแกรม DBA ใหม่เช่นข้อเสนอของ USF ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงานและมีแนวโน้มที่จะติดตามด้วยเหตุผลที่แตกต่า… [+]งกัน [-]

Concordia University Chicago

ปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ

ตุลาคม 9, 2018
ปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก Concordia University Chicago (DBA) ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาระดับปริญญาเอกทางธุรกิจซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไปในการพัฒนาวิชาชีพของแต่ละบุคคล โปรแกรมหนึ่งในโปรแกรม DBA ชั้นนำในเมืองชิคาโกเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านการเป็นผู้นำและการจัดการที่เหนือกว่าระดับปริญญาโท DBA สร้างโอกาสให้นักศึกษาและคณาจารย์เพาะปลูกมุมมองความรู้และเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลกผ่านการขยายตัวของมหาวิทยาลัยไปแล้ว หลักสูตรที่พักอาศัยความชำนาญเฉพาะทางและส่วนติดต่อ… [+]ผู้ให้คำปรึกษาเป็นนวัตกรรมใหม่โดยการออกแบบและการจัดส่ง คุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรม DBA Concordia-Chicago คือกระบวนการวิทยานิพนธ์เริ่มต้นทันทีกับนักเรียนเลือกหัวข้อเบื้องต้นที่จุดเริ่มต้นของโปรแกรมการศึกษาของพวกเขา [-]

Vlerick Business School

ปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ

ตุลาคม 9, 2018
… [+]หลักสูตรปริญญาเอกระยะเวลาสี่ปีสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์นี้ทำให้คุณมีโอกาสที่จะทำการวิจัยในเชิงลึกซึ่งจะมีผลกระทบอย่างแท้จริงทั้งในองค์กรของคุณหรือในภาคหรือแม้แต่สังคมของคุณ [-]

มหาวิทยาลัยใน ประเทศไทย

เปลี่ยนตำแหน่ง

การศึกษา PhD: DBA - ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ

ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ (DBA) เป็นปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา ที่จัดสอนโดยโรงเรียนธุรกิจหรือคณะธุรกิจในมหาวิทยาลัย หลักสูตร DBA มีการวิจัยเป็นหลักและให้ผู้สมัคร ได้รับทักษะเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพในสถาบันการศึกษา หรือที่ปรึกษาทางธุรกิจระดับสูง

หลักสูตร DBA สร้างขึ้นจากการรวมกันของหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยอิสระ การเรียนการสอนจะแล้วเสร็จ โดยการเข้าร่วมชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยหรือผ่านทางออนไลน์ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของหลักสูตร หลักสูตร DBA ศึกษาเจาะลึกเข้าไปในหัวข้อต่างๆ เช่น:

  • การเป็นผู้นำในการองค์กร
  • การเปลี่ยนแปลงในองค์กร
  • พัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
  • เทคนิคการวิจัยขั้นสูง
  • การออกแบบการวิจัย
  • ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
  • สิ่งพิมพ์และการเผยแพร่

ข้อกำหนดในหลักสูตรปริญญาเอกด้านการบริหารธุรกิจ มีความคล้ายคลึงกับ PhD ด้านการบริหารธุรกิจ แต่ทั้งสองหลักสูตรมีความแตกต่างกันเมื่อต้องทำงานวิจัยอิสระ ผู้สมัครที่ DBA มีความมุ่งมั่นสร้างผลงานโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงทางธุรกิจ นักศึกษา DBA ใช้วิทยานิพนธ์ของพวกเขาเพื่อที่จะแนะนำความคิดใหม่ๆ ในด้านการบริหารธุรกิจ

ค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรปริญญาเอกด้านการบริหารธุรกิจ จะแตกต่างกันไปในแต่ล่ะสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดการศึกษา DBA อาจขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและรูปแบบการศึกษา (เช่น: หลักสูตรเต็มเวลา, หลักสูตรนอกเวลาหรือหลักสูตรออนไลน์) เป็นสิ่งสำคัญที่จะติดต่อทางโรงเรียนธุรกิจที่สนใจ สำหรับรายละเอียดค่าธรรมเนียม ตลอดจนโอกาสความช่วยเหลือทางการเงินและทุนการศึกษา ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงจากโรงเรียนธุรกิจ โดยใช้แบบฟอร์มจากหน้าหลักสูตร ตามลิงก์ด้านล่างนี้

ผู้สมัครส่วนใหญ่ในหลักสูตร DBA นั้นได้สำเร็จการศึกษา MBA, MSc หรือปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง บางหน่วยงานรับสมัครของมหาวิทยาลัย ยังคงต้องการผู้สมัครที่ความรู้ประสบการณ์ในตำแหน่งการบริหาร หรือการจัดการเป็นสำคัญ ความคุ้นเคยกับความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ นั้นเป็นข้อได้เปรียบของผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จจากหลักสูตร DBA นอกจากนี้โรงเรียนธุรกิจส่วนใหญ่ ผู้สมัคร DBA จะต้องส่งคะแนน GRE หรือ GMAT และคะแนนสอบ IELTS หรือ TOEFL สำหรับทักษะการพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

โรงเรียนธุรกิจหลายแห่ง มีเปิดสอน DBA หลักสูตรออนไลน์ เพื่อลดข้อกำหนดเรื่องการเดินทาง บางโรงเรียนมีเปิดสอนหลักสูตรนอกเวลา ทำให้สามารถยังคงทำงานได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่เข้าศึกษาต่อ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการศึกษา DBA สามารถค้นหาได้ที่นี่

หลักสูตรปริญญาเอกด้านการบริหารธุรกิจมีอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ในสหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, เนเธอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, สเปน, ฮ่องกง, เยอรมนี, จีนและอื่นๆ ติดต่อโรงเรียนธุรกิจที่สนใจได้โดยตรงวันนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาเอกด้านการบริหารธุรกิจ