โปรแกรม DBA

ทั่วไป

รายละเอียดโปรแกรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสามารถเข้าใจทำความเข้าใจและดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่องค์กรธุรกิจต้องเผชิญ ผู้สำเร็จการศึกษามีแรงบันดาลใจเป็นอิสระมีความรู้และมีทัศนคติที่สามารถทำให้พวกเขาก้าวไปข้างหน้าในตลาดธุรกิจระหว่างประเทศ พวกเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและมีความคิดเชิงวิพากษ์ในการแก้ปัญหาเชิงธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร:

 • การตลาดเชิงกลยุทธ์
 • เศรษฐศาสตร์การจัดการ
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การบัญชีและการเงินขั้นสูง
 • ความเป็นผู้นำขององค์กร
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • ปรัชญาการวิจัย
 • ระเบียบวิธีวิจัย
 • สถิติขั้นสูง
 • การวิเคราะห์หลายตัวแปร
 • กิจการธุรกิจใหม่
อัปเดตล่าสุดเมื่อ ส.ค. 2020

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

Bloom Business School “BBS” is a professional training institution established in Egypt, specialized in providing MBA and DBA degrees from international universities and Swiss business schools which a ... อ่านเพิ่มเติม

Bloom Business School “BBS” is a professional training institution established in Egypt, specialized in providing MBA and DBA degrees from international universities and Swiss business schools which are accredited by highly ranked and reputable global and European associations. อ่านบทย่อ
ไคโร , เหล้ายิน + 1 เพิ่มเติม น้อยกว่า

ถามคำถาม

อื่น ๆ