เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ทั่วไป

$expand_more $expand_less

บทนำ

$expand_more $expand_less

หลักสูตร

$expand_more $expand_less

สิ่งอำนวยความสะดวก

$expand_more $expand_less

หนังสือรับรองของผู้เรียน

$expand_more $expand_less

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

In organizing higher education, UNAIR’s principles are: a non-profit organization with the capability to manage funds independently to develop UNAIR; independence and good governance; development of a ... อ่านเพิ่มเติม

In organizing higher education, UNAIR’s principles are: a non-profit organization with the capability to manage funds independently to develop UNAIR; independence and good governance; development of academic culture and scientific autonomy for the academic community; etc. Our vision is to become an independent, innovative, and leading university at the national and international level as well as the pioneer of the development in science, technology, and humanities-based on religious morality. อ่านบทย่อ
สุราบายา
ดูโปรไฟล์สถาบันอุดมศึกษา
$expand_more $expand_less

ถามคำถาม

อื่น ๆ

กรอกแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วนแล้วทีมรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษาจะตอบกลับคุณ