Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 4 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน เทคโนโลยีทางทะเล 2023

4 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน เทคโนโลยีทางทะเล 2023

overview

ด้วยความรู้ของทรัพยากรในมหาสมุทรกลายเป็นมากขึ้นที่เกี่ยวข้องทั่วโลกผู้คนมากขึ้นมีความสนใจในอาชีพในด้านเทคโนโลยีทางทะเล ฟิลด์นี้จะเกี่ยวข้องกับการศึกษาของบรรยากาศทางน้ำที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมกลศาสตร์ มันอาจรวมถึงอุตสาหกรรมเรือ, การวิจัย, การสำรวจทรัพยากรและการอนุรักษ์

read_more

filters

 • การศึกษาด้านเทคโนโลยี
 • เทคโนโลยีทางทะเล
fields_of_study
 • การศึกษาด้านเทคโนโลยี (4)
  • back_to_main_category
  locations
  find_more_locations
  degree_type
  duration
  study_pace
  teaching_languages
  teaching_languages
  study_format