Keystone logo

3 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน อุตสาหกรรมการผลิต 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

 • วิศวกรรมศาสตร์
 • อุตสาหกรรมการผลิต
สาขาการศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตร์ (3)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน

   ปริญญาเอก โปรแกรม ใน อุตสาหกรรมการผลิต

   บุคคลที่เพลิดเพลินกับการหาวิธีการทำงานและสิ่งที่สร้างวัตถุตามข้อกำหนดที่แน่นอนอาจจะสนุกกับการเรียนการผลิต เป็นเขตการผลิตที่มุ่งเน้นผลิตรายการในขนาดใหญ่โดยทั่วไปโดยใช้เครื่องจักรและวิธีการอื่น ๆ โรงงาน