Keystone logo

2 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน อิสลามศึกษา 2023

ภาพรวม

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อและคุณค่าของอิสลามถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำความเข้าใจและทำงานร่วมกับชาวมุสลิมทั่วโลก ดังนั้นอิสลามศึกษาสามารถให้สัมผัสกับอดีตและปัจจุบันประวัติศาสตร์การเมืองวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชุมชนที่ซับซ้อนนี้

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • มนุษยศาสตร์ศึกษา
  • เทววิทยา
  • อิสลามศึกษา
สาขาการศึกษา
  • มนุษยศาสตร์ศึกษา (2)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน