Keystone logo

2 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน อภิบาลศาสตร์ 2023

ภาพรวม

อภิบาลเป็นรูปแบบของการสนับสนุนทางอารมณ์จิตวิญญาณสังคมหรือศาสนาที่ถูกใช้โดยสภาพความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน นี้เป็นโปรแกรมที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะติดตามการทำงานตามศาสนาและก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับการให้คำปรึกษาหรือนักบำบัด

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • มนุษยศาสตร์ศึกษา
  • เทววิทยา
  • อภิบาลศาสตร์
สาขาการศึกษา
  • มนุษยศาสตร์ศึกษา (2)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน