Keystone logo

1 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ชีววิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์โมเลกุล วิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ชีววิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์โมเลกุล
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล
สาขาการศึกษา
  • ชีววิทยาศาสตร์ (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ชีววิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์โมเลกุล วิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล

การศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาโมเลกุลเป็นการศึกษาทางฟิสิกส์ชีววิทยาและเคมีเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงร่างกายมนุษย์และโลกที่มีชีวิตอยู่ในระดับเซลล์ได้บ่อยครั้ง