Keystone logo

4 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ สิทธิมนุษยชน 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • สังคมศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • สิทธิมนุษยชน
สาขาการศึกษา
  • สังคมศาสตร์ (4)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ สิทธิมนุษยชน

ในฐานะหัวข้อเรื่องธรรมชาติสำหรับหลายองศาการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนสามารถให้ความเข้าใจอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมในปัจจุบันเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้คนอย่างถูกต้อง การศึกษานี้อาจเหมาะสำหรับนักกฎหมายการศึกษาธุรกิจหรือนักศึกษาของรัฐบาล