Keystone logo

3 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ชีววิทยาศาสตร์ สัตวศาสตร์ สวัสดิภาพและการดูแลสัตว์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ชีววิทยาศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • สวัสดิภาพและการดูแลสัตว์
สาขาการศึกษา
  • ชีววิทยาศาสตร์ (3)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ชีววิทยาศาสตร์ สัตวศาสตร์ สวัสดิภาพและการดูแลสัตว์

สาขาการดูแลและสวัสดิภาพสัตว์มุ่งเน้นที่จะสร้างความมั่นใจในสุขภาพกายจิตใจและพฤติกรรมของสัตว์ ใช้กับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ต่างๆเช่นสัตว์ที่ใช้เป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อนหรือสัตว์ที่ให้บริการ