Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ หลายรายการ ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ศิลปะบำบัด 2023

1 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ศิลปะบำบัด 2023

overview

โปรแกรมศิลปะบำบัดได้รับการออกแบบมาเพื่อสอนกระบวนการใช้ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานผ่านการต่อสู้ทางจิตวิทยา การเรียนรู้การศึกษานี้สามารถให้ความสามารถในการเป็นผู้นำในการประชุมส่วนบุคคลหรือกลุ่มในการแสดงออกทางอารมณ์ที่ดีต่อสุขภาพผ่านวิจิตรศิลป์

read_more

filters

  • การดูแลสุขภาพ
  • มนุษยศาสตร์การแพทย์
  • ศิลปะทางการแพทย์
fields_of_study
  • การดูแลสุขภาพ (1)
  • back_to_main_category
locations
find_more_locations
degree_type
duration
study_pace
teaching_languages
teaching_languages
study_format