Keystone logo

3 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน วิเทศสัมพันธ์ 2023

ภาพรวม

นักเรียนที่เรียนกิจการระหว่างประเทศพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาระดับโลกร่วมสมัยเช่นเดียวกับความรู้ในเชิงลึกของภูมิภาคหรือนโยบายปัญหาได้รับการแต่งตั้ง โปรแกรมอาจมุ่งเน้นไปที่การทูตวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือในความหมายทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • สังคมศาสตร์
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • วิเทศสัมพันธ์
สาขาการศึกษา
  • สังคมศาสตร์ (3)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน