Keystone logo

2 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน วิศวกรรมการเกษตร 2023

ภาพรวม

วิศวกรรมเกษตรรวมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลไฟฟ้าพลเรือนและเคมีและนำไปประยุกต์ใช้กับการแปรรูปและการผลิตทางการเกษตร วิศวกรทางการเกษตรมีเป้าหมายในการเพิ่มความยั่งยืนและความมีประสิทธิภาพของเทคนิคทางการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • ชีววิทยาศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์
  • วิศวกรรมการเกษตร
สาขาการศึกษา
  • ชีววิทยาศาสตร์ (2)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน