Keystone logo

ตัวกรอง

 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศ
สาขาการศึกษา
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (8)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน

  8 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศ 2024

   ปริญญาเอก โปรแกรม ใน วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศ

   นักวิทยาศาสตร์ด้านบรรยากาศมองไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศของโลกกับระบบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น การศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศศาสตร์ประกอบด้วยสาขาวิชาหลายสาขา ได้แก่ สาขาวิชาอากาศวิทยาภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา