Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 21 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน วิทยาศาสตร์ศึกษา 2024

21 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน วิทยาศาสตร์ศึกษา 2024

ภาพรวม

นักศึกษาที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาจมีอาชีพที่แตกต่างกันออกไป ระเบียบวินัยนี้ศึกษาแง่มุมต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์และความสัมพันธ์กับสังคม ตัวเลือกการจ้างงาน ได้แก่ นักวิจัยเพื่อน bioethics ผู้สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมหรือผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • การศึกษาทั่วไป
  • วิทยาศาสตร์ศึกษา
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาทั่วไป (21)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน